Optimalizácia webových stránok – čo sa vtedy vlastne robí?

Optimalizácia

Optimalizácia webových stránok – čo sa vtedy vlastne robí?

Je nevyhnutné, aby ste vedeli nielen to, prečo je  seo optimalizácia taká dôležitá, alebo aké výsledky pomocou nej môžete dosiahnuť, ale dôležité je aj to, aby ste vedeli, čo sa vlastne deje s Vašou stránkou, keď podstupujete SEO optimalizáciu webovej stránky. V prvom rade sa zameriava na kľúčové slová. Tie sú dôležité vždy. Pri hocijakej práci, článku či odbornej knihe sú hneď na začiatku uvedené kľúčové slová, aby čitateľ vedel, o čom vlastne text bude. To isté sa týka aj Vašej stránky. Vaša stránka musí mať nejaké oporné body. Na internete existuje niekoľko milión stránok. Ak by sa nejakým spôsobom neoddeľovali, ako by Google vedel, čo nám má vlastne vyhľadať? Ďalej môžeme hovoriť o technike zvanej copywriting. Continue reading

SEO optimalizácia – pomoc webom a užívateľom

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia – pomoc webom a užívateľom

SEO optimalizácia (čítajte o tematike tu: https://optimalizacia-seo.eu/) nie je žiadna novodobá stratégia. Aj keď u nás sa začala využívať len nedávno, celosvetovo sa využíva už dlho. Hlavným cieľom SEO optimalizácie je, aby sa poskytla webovým stránkam  pomoc. Napríklad poraziť konkurenciu a dostať sa na vrchol. Môže sa zdať, že hlavným záujmom sú webové stránky. Istým spôsobom, to tak aj je. Spoločnosť Professional SEO, ktorá SEO optimalizáciu poskytuje, myslí predovšetkým nie len na majiteľov webových stránok, ale aj na užívateľov internetu. Keď sa nad tým zamyslíte, všetky webové stránky vznikli práve preto, aby poskytovali pomoc, služby alebo tovar užívateľom internetu. Cieľom webových stránok bolo, aby sa bežným ľuďom uľahčil život. Aby nemuseli navštevovať predajne s oblečením, nábytkom či domácimi potrebami, aby nemuseli klopať na dvere, keď hľadajú murára alebo maliara, prípadne, ak sa potrebujú dozvedieť nejaké informácie, aby nemuseli navštevovať informačné centrá. Continue reading