Optimalizácia webových stránok – čo sa vtedy vlastne robí?

Optimalizácia

Optimalizácia webových stránok – čo sa vtedy vlastne robí?

Je nevyhnutné, aby ste vedeli nielen to, prečo je  seo optimalizácia taká dôležitá, alebo aké výsledky pomocou nej môžete dosiahnuť, ale dôležité je aj to, aby ste vedeli, čo sa vlastne deje s Vašou stránkou, keď podstupujete SEO optimalizáciu webovej stránky. V prvom rade sa zameriava na kľúčové slová. Tie sú dôležité vždy. Pri hocijakej práci, článku či odbornej knihe sú hneď na začiatku uvedené kľúčové slová, aby čitateľ vedel, o čom vlastne text bude. To isté sa týka aj Vašej stránky. Vaša stránka musí mať nejaké oporné body. Na internete existuje niekoľko milión stránok. Ak by sa nejakým spôsobom neoddeľovali, ako by Google vedel, čo nám má vlastne vyhľadať? Ďalej môžeme hovoriť o technike zvanej copywriting. Continue reading

SEO optimalizácia – pomoc webom a užívateľom

SEO optimalizácia

SEO optimalizácia – pomoc webom a užívateľom

SEO optimalizácia (čítajte o tematike tu: https://optimalizacia-seo.eu/) nie je žiadna novodobá stratégia. Aj keď u nás sa začala využívať len nedávno, celosvetovo sa využíva už dlho. Hlavným cieľom SEO optimalizácie je, aby sa poskytla webovým stránkam  pomoc. Napríklad poraziť konkurenciu a dostať sa na vrchol. Môže sa zdať, že hlavným záujmom sú webové stránky. Istým spôsobom, to tak aj je. Spoločnosť Professional SEO, ktorá SEO optimalizáciu poskytuje, myslí predovšetkým nie len na majiteľov webových stránok, ale aj na užívateľov internetu. Keď sa nad tým zamyslíte, všetky webové stránky vznikli práve preto, aby poskytovali pomoc, služby alebo tovar užívateľom internetu. Cieľom webových stránok bolo, aby sa bežným ľuďom uľahčil život. Aby nemuseli navštevovať predajne s oblečením, nábytkom či domácimi potrebami, aby nemuseli klopať na dvere, keď hľadajú murára alebo maliara, prípadne, ak sa potrebujú dozvedieť nejaké informácie, aby nemuseli navštevovať informačné centrá. Continue reading

Budovanie spätných odkazov nie je žiadna záhada

Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov nie je žiadna záhada

Budovanie spätných odkazov nie je žiadna záhada. Je to úplne logické a zrozumiteľné riešenie na dosiahnutie čo najlepšieho umiestnenia v internetovom vyhľadávači. Robí sa v rámci optimalizácie webových stránok. Budovanie spätných odkazov sa realizuje pomocou špecifických článkov. Tieto články sú obsahovo zamerané na služby alebo tovary poskytované stránkou, ktorej umiestnenie chceme vylepšiť. Obsahujú odkaz v podobe slov – takzvané kľúčové slová, alebo link na danú stránku. Čitateľ sa kliknutím na daný odkaz presmeruje na stránku, ktorá potrebuje vylepšiť svoje umiestnenie. Vďaka tomuto sa zvýši návštevnosť internetovej stránky, čo je hodnotené, a vďaka tomu získa web stránka lepšie umiestnenie. Budovanie spätných odkazov je systematická práca. Vykonáva sa dovtedy, kým daná stránka nedosiahne požadované umiestnenie. Vždy sa uverejňujú nové články, aby sa proces optimalizácie nezastavil. Continue reading